Galijašević: Školska godina završava 12. juna, svi učenici će završiti ovaj razred

Školska godina u Zeničko-dobojskom kantonu završava se u skladu sa školskim kalendarom, do 12. juna.

Maturantima je nastava zaključena do 15. maja, a ono što slijedi je izrada instrukcije o načinu podjele svjedočanstava učenicima, po završetku školske godine.

Na području Zeničko-dobojskog kantona online nastava za oko 41 i po hiljadu učenika odvija se planiranom dinamikom, a srednjoškolci, koji su svoje školovanje već završili, maturske radove branili su putem interneta.

Platforme za realizaciju online nastave omogućile su nastavnicima da učenicima prenesu znanja u skladu sa nastavnim planom i programom, da na odgovarajući način prate njihov angažmani da ih ocjenjuju u skladu sa pravilnikom o vrednovanju znanja.

U resornom ministarstvu smatraju da na kraju školske godine neće biti ništa što učenici ne bi mogli nadoknaditi u narednom periodu.

„Nastava se nije odvijala putem jedinstvene platforme, ali su se nastavnici i u osnovnim i u srednjim školama odlično snašli, a mi smo im, u skladu sa svojim mogućnostima, pružali suport“, kaže Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministra obrazovanja za predškolsko i osnovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Sve u svemu, uspjeh nastave uz korištenje informatičkih tehnologija, koja se u protekla dva i po mjeseca odvijala i u 55 osnovnih i 28 srednjih škola na području ovog kantona, s obzirom da je za sve način prenošenja znanja i komunikacije u nastavi putem interneta bio nešto novo, ocjenjuje se zadovoljavajućim, dodaje Galijašević.

„Bilo je nekoliko učenika koji nisu bili u mogućnosti pratiti nastavu, ali su i oni bili povremeno uključeni putem printanog materijala, putem tuđe konekcije i tuđih uređaja. Potrudili smo se da te uređaje i dobiju. Same škole su, kako bi omogućile svim učenicima učešće u nastavi, obezbijedile 30 računara, 30 laptopa, 40 lcd monitora i četiri pametna telefona“, kaže Galijašević.

U skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju biće izvedena zaključna ocjena, a Ministarstvo je u međuvremenu izdalo i konkretno uputstvo.

„Svi će biti ocijenjeni i svi će završiti ovaj razred“, ističe Galijašević.

O tome koliko je online nastava bila zaista uspješna i kvalitetna, moći će se govoriti tek nakon analize. Do sutra bi se trebalo znati na koji način će učenici dobiti svoje javne isprave i kako će biti organizovan upis u srednje škole, za koji će konkurs biti objavljen 9. juna.

Školska godina u svim školama u Zeničko-dobojskom kantonu završava se u skladu sa školskim kalendarom, do 12. juna.(Sanja S.)