Dvije kružne raskrsnice za neometano saobraćanje tokom radova na Blatuškoj petlji

Javno preduzeće Ceste Federacije BiH obavljaju pripremne aktivnosti za početak sanacije mostova na saobraćajnoj petlji u zeničkom naselju Blatuša, na sjevernom ulazu u grad.

Tim povodom juče je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH Sarajevo i preduzeća „HP Investing“ Mostar.

„S ciljem neometanog odvijanja saobraćaja za vrijeme sanacije mostova, predviđena je izgradnja dva privremena kružna toka iz dva različita pravca dolaska na petlju. Pratit ćemo tok radova, koji će se odvijati u 4 faze, pri čemu će saglasnost za prve tri izdati resorno federalno ministarstvo, a za četvrtu kantonalno ministarstvo“, kaže ministar Isak.

Obaveze izvođača radova su da poduzme sve aktivnosti i mjere kojima će se osigurati sigurno odvijanje saobraćaja, osiguranje gradilišta, održavanje i stalni nadzor nad saobraćajnom opremom, kao i adekvatno obavještavanje učesnika u saobraćaju o izmjenama režima.

Rok za završetak sanacije Blatuške petlje je 4. januar naredne godine.(Šerif B.)