FUCZ je konačno odgovorio na pitanja: Prije ugovora niko nije provjeravao sposobnost “Srebrene maline”

FUCZ je na dvadesetak pitanja o javnim nabavkama odgovarao prilično šturo, s atek po jednom rečenicom na postavljeno pitanje.

Tako Federalna uprava civilne zaštite tvrdi da su cijene formirane na osnovu cijena na tržištu te da su procjene vršene na osnovu pristiglih ponuda i mogućnošću kratkih rokova isporuke.

Također tvrde da su primali i ponude od ovlaštenih trgovaca medicinske opreme. Ipak, na jedno od najvažnijih pitanja, a to je ko je pisao specifikaciju odgovor je prebacivanje odgovornosti na Zavod za javno zdravstvo, koji je to ranije negirao.

Dalje, iz FUCZ-a tvrde d augovor nema aneks ugovora jer je, kako tvrde izvornim ugovorm predviđeno da će se eventualni sporovi rješavati mirnim putem.

“U skladu s tim dobavljač je dostavio obavijest od avioprijevoznika o razlozim akašnjenja isporuke i ugovorni organ s eu skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima odlučio da ne raskine ugovor”, kazali su iz FUCZ-a.

Istakli su da ne postoji direktna odluka Vlade FBiH kojom nalažu FUCZ-u konkretno nabavku respiratora, već je to obuhvaćeno prethodnom saglasnosti o davanju odobrenja za nabavku opreme i materijala u situaciji pogoršane epidemiološke situacije.

Na pitanje da li je FUCZ na zvanične mailove primao ponude renomiranih kompanija u svojoj branši i da li su ih kontaktirali, FUCZ odgovara kratko “Da”.

Ipak, na pitanje d ali su vodili računa o profesionalnoj sposobnosti dobavljača, odgovaraju:

“FUCZ je iz razloga krajnje hitnosti, a u uslovima pogoršane epidemiološke situacije i vrlo kratkih rokova važenja ponuda nije vršila identificiranje profesionalne sposobnosti”.

Na pitanje koji su respiratori traženi, koji su naručeni, a koji su isporučeni, FUCZ odgovara:

“Od Federalnog zavoda za javno zdravstvo traženi su invazivni respiratori za djecu i odrasle i u skladu sa zahtjevom takvi su i nabavljeni”.

Podsjetimo da je vještačenje koje je naložilo Tužilaštvo BiH pokazalo da uvezeni respiratori ne ispunjavaju ni minimum uslova za koreštenje na jedinicima intenzivne njege.

Jedan od članova komisije je tražio odgovor zašto FUCZ nije poslao specifikacije na adrese 21 firme koje su ovlaštene za uvoz medicinske opreme i kako su firme bez referenci dobijale posao?

FUCZ je odgovorio da je u suštini brzina isporuke i što brža zaštita stanovništa u uslovima pogoršane epidemiološke situacije glavni razlog za to.

Sva pitanja i odgovore pročitajte u priloženim dokumentima.