Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za ZDK koji su aplicirali na javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, obavještava javnost da je 11.05.2020. godine, na web stranici Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Zeničko – dobojski kanton za općine/gradove Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine”.

Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/gradova.

Prigovor na pomenute Liste podnosi se ovom Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja.