Zenički vrtići spremni za rad nakon dva mjeseca pauze

Vrtići u okviru Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica spremni su za nastavak pružanja usluga nakon 63 dana pauze u radu uzrokovane pandemijom korona virusa, potvrdila je direktorica ove ustanove, Jasmina Gasal.

“Dobili smo preporuke Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, koje se odnose kako na osoblje u vrtićima tako i roditelje”, kaže Gasal dodajući da je na osnovu provedene ankete, danas do 12 sati, oko 220 roditelja izrazilo spremnost za nastavak korištenja usluga ove ustanove.

Kantonalni krizni štab Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, danas je na osnovu preporuke zdravstvenog Kriznog štaba odobrio rad vrtića, ali je potrebno da se na nivou Federacije BiH donese odgovarajuća odluka koja precizira kretanje osoba mlađih od 18 godina.

“Zaduženi su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravstva i Institut za zdravlje i sigurnost hrane da zajednički što bolje pripreme epidemiološke mjere za rad vrtića, a u cilju što bolje zdravstvene zaštite u ovim ustanovama”, izjavio je Arnel Isak, komandant Civilne zaštite ZDK.

I u privatnoj ustanovi Vrtić sa jaslicama i produženim boravkom Abakus Zenica spremni su za nastavak rada.

Direktorica Emina Talić-Hakanović takođe je potvrdila da su dobili preporuke Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Prema provedenoj anketi oko 50 posto roditelja izrazilo je trenutno spremnost za nastavak saradnje sa ovom privatnom ustanovom.(Šerif B.)