Dosada izrečeno 36.247 rješenja o stavljanju osoba pod zdravstveni nadzor

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Iz Uprave navode kako su od 15.3.2020. godine, odnosno od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zdravstveni nadzor putnika na granici se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH.

To, kako se navodi, potvrđuje i posljednji slučaj potvrđene novooboljele osobe iz Tuzlanskog kantona, koja je po povratku iz inostranstva u toku trajanja mjere izolacije izrečene rješenjem federalnog sanitarnog inspektora, razvila simptome koronavirusa.

– Zaključno s ponedjeljkom, 11.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 36.247 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana – saopćeno je iz FUZIP-a.

Za kategorije lica iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 706 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 374 rješenja o izolaciji, te 158 rješenja za vozače,  87 rješenja za pogranični promet i 87 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 3.940 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 401 osobu – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 84 osobe kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 302 vozača koji imaju prebivalište u FBiH.

Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenje o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

– Danas ističu mjere iz 963 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 29.315 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana – podaci su FUZIP-a.

Iz ove uprave obavještavaju osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana.

Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

– Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154 omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještavamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva – navodi se u saopćenju.