Prijem zahtjeva za novčanu naknadu demobilisanim borcima

Prema Uredbi o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce, koju je Vlada ZDK usvojila krajem marta tekuće godine, u resornim općinskim-gradskim službama u toku je prijem potrebne dokumentacije.

Pomoćnica gradonačelnika Zenice za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Sumea Mujkanović kaže da se prema trenutnim procjenama, aktivnost uvođenja u pravo demobilisanih boraca mlađih od 57 godina, nažalost, neće brzo okončati.

– Razlog je nepotpuna i neispravna dokumentacija koju podnose aplikanti.

„Ova Služba je za dva dana zaprimila oko 150 zahtjeva i na osnovu pregleda dokumentacije  je ustanovljeno da je ispravno samo 1 posto“, ukazuje Mujkanović.  Do sada je inače, zaprimljeno ukupno 500 predmeta.

Iz Službe ujedno podsjećaju, da će po službenoj dužnosti  pribaviti uvjerenje MUP-a o kretanju, kao dokaz o prebivalištu, uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdato od nadležne Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne evidencije, rješenje o ličnoj invalidnini, za lica sa statusom RVI, kao i uvjerenje o bračnom stanju, ukoliko nema drugih članova porodičnog domaćinstva.

Ostala dokumentacija navedena u obrascu mora biti orginal ili ovjerena kopija, i obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane podnosioca zahtjeva.

Procjena je da će novčanu egzistencijalnu naknadu u ZDK moći ostvariti oko 6.000 korisnika.

Iznos naknade utvrđivat će se množenjem osnovice u iznosu od 4 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama i koeficijenta za obračun utvrđenog instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.(Šerif B.)