Aydin Olgun napustio zenički Čelik

Zbog pandemije koronavirusa Olgun nije mogao lično da dođe u Zenicu, ali je putem pisma saopštio svoju odluku.

“Došao sam u BiH 2017. godine. Želio sam kupiti NK Čelik. Zbog toga sam angažovao advokata da pregovaraju u moje ime i da mi pomognu da kupim klub. Moj advokat me je obavijestio da je poslao moju ponudu i pripremio sve pravne dokumente za “preuzimanje kluba u saradnji s notarom i advokatom kojeg je angažovala Uprava NK Čelik. Advokat kojeg je angažovao NK Čelik i notar su prisustovaliSkupštini kluba i moj zahtjev je bio da preuzmem 70 posto upravljačkih prava u Klubu i da nakon što ova činjenica bude upisana u registar nadležnog Ministartva da izvršim svoje investicije. Nakon što su održane dvije sjednice skupštine informisan sam da je klub prihvatio moj prijedlog i da su materijali upućeni ministarstvu za upis promjena. Nakon toga pozvan sam da potpišem Protokom sa gradom Zenicom i klubom oko preuzimanja obaveza u finasiranju kluba”, piše Olgun u pismu, između ostalog.

“Iako sam saznao da su računi kluba blokirani, ja nisam htio prihvatiti ranija dugovanja, kao što sam više puta naveo. A mediji objavili. Tada mi je rečeno da će računi kluba biti odblokirani jer će Grad preuzeti dio obaveza, a povjerioci će pretvoriti svoj dio potraživanja u 20 posto upravljačkih uloga koje je prihvatila Skupština i donijela Odluku o tome. Pošto su računi blokirani, savjetovano mi je da je jedini način poslovanja preko posebnog pravnog lica d.o.o. kako je i predstavljeno članovima Skupštine prije donošenja odluke, a mene su uvjerili da je ovo privremeno rješenje dok se računi ne odblokiraju. Nakon toga osnovao sam firmu kao privremeno rješenje i kao što je rečeno da ću biti direktor kluba i da od svojih 70 posto prava ostvarujem tako što će me imenovati za predsjednika kluba i da je predložim neke članove UO, a da su oni meni osigurali 70 posto upravljačkih prava tako što su omogućili pravnom licu mojoj firmi da bude član kluba”.

Tvrdi da je izvršio svih pet obaveza.

“Nakon tog uvjerenja sam potpisao Protokol sa gradom i klubom. Preuzeo sam 5 obaveza koje sam počeo odmah ispunjavati. 1) da platim 400.000 KM na ime dugova i da se nakon toga otvore računi kluba. 2) Da investiram do milion eura u klub. 3) Da ustupim stadion gradu Zenici i fudbalskoj reprezentaciji BiH. 4) Da otvorim fudbalsku akademiju. 5) Da ne preuzimam obaveze nastale prije mog dolaska. Sve svoje obaveze sam izvršio”.

U ostatku pisma piše:

Vremenom sam primijetio da računi kluba nıkada nısu otvoreni i da pravna lica, povjerioci drže klub u blokadi. Oni povjerioci koji su dobili 20% upravljačkih uloga kako je Skupština utvrdila svojom Odlukom, a mene su uvjeravali da će povjerioci pretvoriti svoja dugovanja u upravljačke uloge i otpisati dugove, što će, nakon što potpišemo reprogram sa Gradom i porezno upravom i otpisom dugova javnih preduzeća, odblokirati račune. Ovo se nikada nije dogodilo!

Dnevni troškovi su stizali i stizali, administracija i igrači su potraživali svoje plate, klub je trebao živjeti i u klub je trebalo ulagati da bi bio jedan od najuspješnijih klubova u zemlji. Imajućı u vıdu da obavljam brojne poslove u Turskoj ı u drugim zemljama imam klubove kao npr.- u Makedniji i Belgiji, žao mi je i sada se jako kajem što nısam bıo u prılıcı dnevno nadzıratı rad kluba u BıH, alı sam vrlo brzo počeo dobıvatı saznanja o brojnım problemıma i prevarama od ljudi kojima sam vjerovao.

Jedan od najvećıh prblema za koje sam saznao bıo je otkazıvanje meča Željeznıčar ı Čelık prošle godıne zbog dugovanja kluba. Bıo sam šokiran da ımamo dugove jer su redovno izvršavana plaćanja. U roku od 24 sata sam prıvatnım avıonom došao u Sarajevo ı bez ıkakvıh pıtanja odmah regulisao obaveze NK Čelik kako bı zaštitio ıntegrıtet kluba ı sprıječıo ızbacıvanje jednog od najvećih klubova u zemlji ız Premijer lıge BiH. Tada sam održao ı press konferencıju o čemu je javnost upoznata. Veoma me pogodila činjenica da Klub koji zaista volim ima problem takve prirde, a ja sam ulagao sve svoje napore i novac da napravim NK Čelik kao jednog od najboljih klubova u zemlji. Tada su na vidjelo počeli izlaziti problemi i dokazi o prevarama u koje su me doveli ljudi od povjerenja, a koji su radili protiv kluba, navijača i Zenice.

Prvi put sve uviđam prıje mjesec dana kada smo počeli pripremati dokumentaciju za dobivanje licence u Premijer ligi i UEFA licencu kad sam saznao nevjerovatne informacije o prevarama, spletkama i krađi, kao i velikim dugovima NK Čelik.

Izuzetno sam bıo šokıran da klub ıma dugove jer cijelo vrıjeme sam ulagao u klub, kako finansijski tako i operativno. Tražıo sam da mı se stavı na uvıd kojı su to dugovı i dostavljeni su mi ugovori ıgrača, ali svi ostali dugovi osoba kojı potražuju novac. Tada sam prvı put uvıdıo šta se zaısta dešava u klubu. Ugovorı su skoro nestvarnı, na ogromnu štetu klubu, sa veoma vısokım platama i ostalim primanjima ıgrača koje nıkad nısam odobrıo, ugovore koje nisam potpısao nıtı dobıo na uvıd. Ovo ću sve podjeliti i preko videa, koji ću ispričati u detalje.
S obzırom na ovu sıtuacıju odmah sam angažovao pravnı tım ız BıH ı zamolıo ıh da da naprave cjelokupnu analizu kako bi se ustanovile sve nepravilnosti.

Već ız prve analıze ovog tıma saznao sam da ja uopće ne posjedujem 70% upravljačkih prava, te da sam doveden u zabludu i prevaren. Sav moj trud, ulaganja, dobra volja i ljubav prema Bosni i Hercegovni, Klubu, Robijašima i Zeničanima je zloupotrebljena, pojedinci u klubu su falsıfıcıralı čıtav nız ugovora i zloupotrijebili moje povjerenje kako bı ponovo gasio vatru i ispravljao greške onih koji ne žele dobro NK Čeliku.

Ja volim Bosnu i Hercegovinu, zaljubio sam se u Zenicu i nevjerovatnu strast Robijaša koji su me dočekali kao svog. Spreman sam pomoći i dalje nastaviti pomagati NK Čeliku da bude jedan od najboljih klubova u BIH. Htio sam nešto naparaviti za ova grad, međutim dosta su bili i oni koji su imali lični interes, oni ljudi koji su n m nagodili šteteu klubu, zatvorili su nnam put.

Svu Dokumentaciju sam dostavio svojim advokatima i kada se to čulo u Zenici, neki su ljudi sakriveno noću ulazili u klub uništavali i sakrivali dokumentaciju, te je ovo i informisano policiji, gdje je napravljen i zapisnik, te ćemo sa timom ovo podjeliti i u javnosti.

Sada sam upravo shvatıo dubınu problema, prevare i zablude i laži u koje su me dovodili čitavo ovo vrijeme. Moja namjera prema NK Čelik i Bosni i Hercegovini je bila iskrena, iz dubine srca i duše. O svemu sam htıo informisati prvo članove  skupštıne, alı nažalost skupštına koja je bila planirana u aprilu je odgođena zbog korona vırusa. Zbog svega navedenog i velikog broja prevera i zabluda u kojem sam doveden dajem neopizivu ostavku na mjesto Predsjednika kluba i Predsjednika Upravnog odbora o čemu sam danas i pismeno obavijestio NK Čelik i grad Zenicu.

Sva dokumentacija i prijava će biti dostavljena nadležnim organima od strane mog advokata, a koji će poduzeti zakonom dozvoljene korake. Ovo činim da bi pomogao NK Čelik da se napokom otkriju prevare i da se jasno identifciraju ljudi koji su doveli NK Čelik u ovu situaciju.

Video koju ću objaviti je upravo to da informišem Zeničane o nekoliko tema.

Bosanski Ljubitelji fudbala i dragi Zeničani, večeras čemo vratiti ključ i pečat kluba poštovanom Gradonačelniku Zenice, klub ćemo vratiti onako kako smo ga uzeli.

Sportsport.ba