CIK BiH urgira da se osiguraju finansijska sredstva za organizaciju i provedbu Lokalnih izbora 2020. godine

Centralna izborna komisija BiH obavještava javnost da u okviru svojih nadležnosti, uvažavajući aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlji, sprovodi pripremne aktivnosti koje prethode raspisivanju i održavanju izbora.

Finansijska sredstva za organizaciju i provedbu Lokalnih izbora 2020. godine još uvijek nisu osigurana čime je CIK BiH trenutno onemogućena u provođenju onih pripremnih aktivnosti, čija je realizacija uslovljena obezbjeđenjem finansijskih sredstava.

Kako bi blagovremeno izvršili nužne pripremne aktivnosti koje između ostalog podrazumjevaju i pokretanje postupaka javnih nabavki, CIK BiH se pismenim putem 03. i 26. marta ove godine, obratila članovima Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kabinetu predsjedavajućeg Vijeca ministara BiH i ministru finansija i trezora BiH, ukazujući između ostalog i na potrebu hitnog djelovanja u cilju osiguranja finansijskih sredstava potrebnih za organizaciju Lokalnih izbora 2020. godine.

Obzirom je na navedene dopise izostao odgovor, CIK BiH je dana 14.04.2020. godine, ponovo uputila dopis, ovaj put samo Ministarstvu finansija i trezora BiH, tražeći informaciju da li su osigurana finansijska sredstva za organizaciju i provedbu Lokalnih izbora 2020. godine. U svom odgovoru od 16.04.2020. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je informisalo CIK BiH da je Budzet institucija BiH i medjunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u proceduri usvajanja, te da je trenutno na snazi Odluka o privremenom finansiranju.

Cijeneći nužnim potrebu obezbjeđenja sredstava za provođenje izbora i u tom smislu otklanjanje svake evenutalne nejasnoće po pitanju da li su navedena sredstva osigurana, CIK BiH je ponovo, dana 22.04.2020. godine, uputila dopis Ministarstvu finansija i trezora BiH, urgirajući dostavu informacije, da li su finansijska sredstva za provedbu Lokalnih izbora 2020. godine , osigurana, te ukoliko jesu kojim aktom i u kojem iznosu.

U očekivanju tražene informacije, podsjećamo da su za Lokalne izbore 2016. godine sredstva osigurana 30.12.2015. godine kada je usvojen Budžet institucija BiH za 2016. godinu, dok su za sprovođenje Općih izbora 2018. godine potrebna sredstva obezbijeđenja dana 25.01.2018. godinu kada je usvojen Budžet institucija BiH.

Ne prejudicirajući dalji razvoj epidemiološke situacije, naglašavamo da izvršavanje zakonskih ovlaštenja CIK BiH utvrđenih važećim Izbornim zakonom BiH, ne smije biti dovedeno u pitanje.