Mandić: “Karantin se može skratiti na 14 dana, uz epidemiološki nalaz i negativan test”

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić na današnjem obraćanju i odgovarajući na brojna novinarska pitanja pojasnio je neke od nejasnoća koje su se javile u vezi s uspostavom karantina po ulasku osoba u Bosnu i Hercegovinu.

“Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je 14.04. preporuku prema kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, a u skladu s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije koju smo tražili s obzirom se radi o novoj bolesti, da se karantena može smanjiti s 28 na 14 dana, uz uvjet epidemiolškog izvješća kantonalnog zavoda te rezultata testiranja nakon isteka 14 dana”, pojasnio je ministar Mandić te pojasnio kako je naredbom Federalnog stožera civilne zaštite od 26. 03. počela primjena mjera karantene u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

“Federalni stožer civilne zaštite donio je potom 10.04. naredbu da svi građani Federacije BiH koji ulaze u BiH imaju biti smješteni u karantenu temeljem rješenja federalnog ministra zdravstva”, kazao je Mandić te pojasnio kako kako su operativno karantene uspostavljene na razini kantona, a svi troškovi terete Proračun Federacije BiH:

“Sve osobe koje ulaze u BiH se sukladno spomenutoj naredbi Federalnog stožera civilne zaštite od 10.04 zadržavaju se u šatorskim prostorima na graničnim prijelazima. Federalni inspektori uzimaju podatke od građana te šalju Federalnom ministarstvu zdravstva radi izdavanja rješenja o karantenu, a kantonalne civilne zaštite zajedno s policijskim službenicima provode osobe do kantona u kojima je određena karantena”, kazao je pojasnivši da se rješenjem karantena propisuje u trajanju od 28 dana, to jest dvostrukog inkubacionog perioda, jer je tako regulirano spomenutim zakonom:

“Mi smo poslali preporuku da se nakon 14 dana obavi testiranje i ako su testovi negativni ljudima se može prekinuti mjera karantena. Epidemiolozi su dužni izvršiti testiranje nakon 14 dana i ako je nalaz negativan tim osobama se prekida karanten”, potcrtao je Mandić.

“Upoznali smo Vladu FBiH o tome kako ovo funkcionira na terenu, kao i o problemima s kojima se suočavamo, te je s tim u svezi donesen set zaključaka. Između ostalog donesen je i zaključak da će Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na stručnoj osnovi razmotriti Naredbu stožera Civilne zaštite prema kojoj se svim građanima koji ulaze u BiH obvezno utvrđuje mjera karantene, te predložiti eventualne korekcije navedene Naredbe, odnosno razmotriti i predložiti i druge mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti”, dodao je.

Među brojnim medijskim upitima bilo je i onih vezanih za načine testiranja i broj raspoloživih testova.

“Federalni stožer civilne zaštite je nabavio 150.000 testova, mi za sada imamo dovoljno testova i ako se ukaže potreba mi ćemo na vrijeme nabaviti dovoljan broj testova. U svakom obraćanju ponavljam da struka treba da odlučuje kada će se i koliko testirati i pri tome ću stavu i dalje ostati. Samo struka, epidemiolog i doktor mogu odrediti kada će se testirati. Mi sada povećavamo broj testova na dnevnoj osnovi i svaki put je sve više i više testova jer smo u fazi lokalne transmisije”, pojasnio je, a na upit o tome kako se desilo da u nekim domovima zdravlja testova nestane ministar Mandić je rekao da je u tim slučajevima stvar organizacije:

“Testova ima dovoljno, tako da i domovi zdravlja mogu dobiti testove, samo ih trebaju na vrijeme tražiti, obratiti se kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a o testiranju odlučuje struka”, pojasnio je.

Novinare je zanimalo i da li je trenutni broj osoblja za rukovanje opremom i praćenje pacijenata na respiratoru dovoljan:

“Stručnih osoba za rukovanje opremom i praćenje mi sada imamo dovoljno. Cijelo vrijeme upozoravamo i borimo se za to da se virus ne proširi u zajednici jer kad bismo mi imali scenarij Italije ili Španije tada nam ne bi pomoglo ni tri puta više osoblja ni tri puta više aparata. Mi smo zbog toga uspjeli ovu krivulju držati pod kontrolom tako da broj oboljelih u zadnja tri dana je u opadanju, broj oporavljenih pacijenata u porastu i za sada imamo dovoljno osoblja koje brine o pacijentima. Našom brigom da se kontroliramo, da ne uradimo ništa što bi pogoršalo situaciju ili omogućilo da se virus širi u lokalnoj zajednici, dozvolićemo zdravstvenom sustavu da adekvatno odgovori”, kazao je Mandić.

“Svi kirurški zahvati koje zdravstvene ustanove rade obavljaju se, ništa ih ne sprečava da rade redovni program i ima pacijenata koji se moraju operirati i ne smije se uskratiti zdravstvena usluga. Osoblje radi 24 sata i mi im možemo pomoći boreći se da se virus ne proširi. Ako doživimo eksanziju i naglo poraste broj oboljelih naravno da nećemo u tom slučaju imati dovoljan broj osoblja i aparata”, upozorio je Mandić.

Mandić je govorio i o sastavu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva:

“Tu se nalaze eminentni profesori, tu je eminentni virusolog prof.dr. Teufik Goletić, primarijus Nijaz Uzunović, prof.dr. Jurica Arapović, doc.dr. Sanjin Musa, prim,.dr. Davor Pehar te ljudi iz FMZ koji vrijedno i svakodnevno rade. Do donošenja odluke o proglašenju stanje nesreće mi smo donosili preporuke na naredbe, a kad je Federalni stožer civilne zaštite preuzeo upravljanje krizom mi smo savjetodavni organ i vrlo stručno i kompetentno ovaj stožer radi i donosi preporuke”.