Naredba o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje javnih površina(ljetnih bašti) u Gradu Zenica

Foto: Nejro A.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je Naredbu o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje javnih površina – ljetnih bašti.