Dnevna COVID-19 statistika za ZDK

Foto: Nejro A.

COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK

OPĆINE ZDK Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan20.04.2020. do 12:00
Tešanj 551
Kakanj 172
Zenica 549
Visoko 139
Žepče 717
Zavidovići 300
Maglaj 387
Doboj Jug 89
Olovo 47
Vareš 49
Usora 9
Breza 37
UKUPNO 3.046

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom20.04.2020. do 12:00
OPĆINE U ZDK POZITIVNI NEGATIVNI NEPOZNATO UKUPNO TESTIRANI RETESTIRANI POZITIVNI
Breza 1 10   11  
Doboj Jug 1 1   2  
Kakanj 3 35   38  
Maglaj 35 60   95 1
Olovo 0 6   6  
Tešanj 3 77 1 81 1
Usora 0 1   1  
Vareš 1 18   19  
Visoko 2 38   40  
Zavidovići 15 89   104 3
Zenica 27 316 4 347 4
Žepče 5 63   68  
UKUPNO 93 714 5 812 9

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 20.04.2020. do 12:00
1 Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela 38
2 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu 23
3 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci 0
4 Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica 0

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK

PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19
OPĆINA / GRAD Sars-Cov-19  pozitivni

kontakt Italija

Prvi kontakti Drugi kontakt
1 Tešanj 1 2  

 

DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19
OPĆINA / GRAD Sars-Cov-19  pozitivni

kontakt Bergamo/Italija

Prvi kontakti Drugi kontakt
1 Zavidovići 1 1 6

 

TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19
OPĆINA / GRAD Sars-Cov-19  pozitivni

direktni kontakti Tuzla

Prvi kontakti Drugi kontakt
1 Zenica 4 11 1
2 Kakanj 3 0  
3 Žepče 1 1  

 

ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19
OPĆINA / GRAD Sars-Cov-19  pozitivni

HM Promet Maglaj

Prvi kontakti Drugi kontakt
1 Maglaj 12 23  

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

 

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK
OPĆINE ZDK HOTEL ZENICA MOTEL BISS TOURS MOTEL BISTRICA MOTEL KONAK UKUPNO NA ZDK
Breza 1 1 1   3
Kakanj 1   4 5 10
Maglaj 6 1 3   10
Olovo   1     1
Tešanj 14       14
Visoko 7     2 9
Zavidovići 9 2 3 4 18
Zenica 27 7 4   38
Žepče 4   1   5
UKUPNO PO SMJEŠTAJU 69 12 16 11 108

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

 

 

STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)

 

AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK

KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 20.04.2020.
BR. IZDATIH RJEŠENJA BR. IZVRŠENIH KONTROLA POŠTUJE SE RJEŠENJE NE POŠTUJE SE RJEŠENJE BROJ IZREČENIH SANKCIJA BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA
831 744 829 2 2 87

 

KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 20.04.2020.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU BROJ IZREČENIH SANKCIJA
3 3

 

KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 20.04.2020.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU BROJ IZREČENIH SANKCIJA
6 6

 

KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 20.04.2020.
BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU
109 161

IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK