Zenica: Na četiri objekta urađene termoizolacione fasade, a na 12 zamijenjeni krovovi od azbestnih ploča

Prema sredstvima dodijeljenim nakon provedene procedure u sklopu javnog poziva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti u 2019. godini finalizirani su radovi na izradi termoizolacione fasade na četiri objekta kolektivnog stanovanja na adresama:

Maršala Tita broj  1A i 1B, Bulevar Kralja Tvrtka I broj 11A i 11B, Branilaca Bosne broj 2A i 2B, M.S. Serdarevića broj 7, a finaliziraju se radovi na objektu Bulevar Ezhera Eze Arnautovića broj 12.  Finalizirani su i radovi na zamjeni krova izrađenog od azbestnih ploča novim na 12 objekata: Jalijski put br. 2, Sarajevska br. 35A i 35B, Talića brdo br. 19A i 19B, Talića brdo br. 5A, 5B i 5C, Vojvodića put br. 15A, Zacarina br. 3, Masarykova br. 25, Vojvodića put br. 9A, Šerbin sokak br. 21, Čurukovića put br. 3, Dr. Mehmeda Spahe 14 i Crkvice br. 22a i 22b. čime se pored poboljšanja energetske efikasnosti, uklanja i opasni otpad. Zbog velikog broja prijava, uvećan je fond od 250.000,00 KM i dodijeljeno 285.000,00 KM.

“Cilj ovog projekta je pružanje pomoći građanima u poboljšanju energetske efikasnosti zgrada zajedničkog stanovanja, što će vjerujemo doprinijeti i ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata, kao i manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Objavljivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti u 2020. godini zaustavila je situacija za pandemijom virusa Covid – 19, a Gradska uprava i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pozivaju građane da se informišu o brojnim benefitima koje realizacija ovih projekata donosi, te da se po prestanku vanredne situacije organizuju i prijave na poziv koji će biti objavljen.