Naredba o oslobađanju plaćanja zakupnina poslovnih boksova i prostora u JP “Tržnica” Zenica

Štab civilne zaštite Grada Zenica na čelu sa komandantom Fuadom Kasumovićem, donio je Naredbu o oslobađanju plaćanja zakupnina poslovnih boksova i prostora koji su u vlasništvu Javnog preduzeća “Tržnica” Zenica.