JP “ViK” sutra otvara zajednička naplatna mjesta

JP “ViK”d.o.o. Zenica obavještava potrošače da dana, 15.04.2020. godine
počinju sa radom zajednička naplatna mjesta u ulicama Begagića put broj 8
i Prve Zeničke brigade broj 3.

Rad sa strankama će se odvijati dvokratno i to od 07:00 do 11:00 sati i od 12:00 do 14,30 sati.

Prijem stranaka i rad  sa strankama na naplatnim mjestima  će se obavljati na način da je na naplatnom mjestu dozvoljeno prisustvo samo jedne stranke, te će naredna stranka pristupiti šalteru tek nakon što prethodna stranka napusti naplatno mjesto.

Molimo potrošače da poštuju naredbe o fizičkoj distanci i korištenju zaštitnih sredstava.