U zeničkim zdravstvenim ustanovama nije povećan broj bolovanja medicinskog kadra

Na prvoj liniji fronta u borbi protiv pandemije korona virusa su medicinski radnici, kao što su uvijek u vanrednim situacijama.

Međutim, u nekim zdravstvenim ustanovama, kao što je slučaj u Sarajevu, primjetan je povećan broj bolovanja kadra u medicinskim ustanovama, čak i situacija da porodični ljekari svojim kolegama nekritički otvaraju bolovanje.

Prema riječima prvih ljudi zeničkih zdravstvenih ustanova, dr Rasima Skomorca i dr Selvedine Spahić Sarajlić, u zeničkoj bolnici i u Domu zdravlja, od početka pandemije, toga nema.

U Zeničko-dobojskom kantonu, ni u Kantonalnoj bolnici, niti u Domu zdravlja ne bilježe se neosnovani slučajevi bolovanja, a zdravstvena zaštita se odvija u manjem obimu, u skladu sa uputama kriznih štabova.

„Nemamo izraženiji problem bolovanja ni nemedicisnkog osoblja, niti ljekara. To su i dalje uobičajena bolovanja vezana za stvarna oboljenja”, kaže direktor Kantonalne bolnice prim. dr Rasim Skomorac.

„Godišnji odmori su kontrolisani, planirani u skladu sa procjenama službi, ondje gdje se procijeni da nije potreban uobičajeni broj uposlenika, ali takvih slučajeva je u vrlo malo”, dodaje direktorica Doma zdravlja, dr Selvedina Spahić Sarajlić.

S obzirom na složenost postupaka pružanja zdravstvene zaštite u uslovima pandemije, procedura koje se tiču prohodnosti pacijenata i zahtjeva zaštite osoblja i korosnika zdravstvene zaštite, obim usluga jeste umanjen. Kantonalna bolnica je, međutim, stvorila sve potrebne preduslove da se usluga pruži svima kojima je to potrebno, bez obzira radi li se o hirurškim ili nehirurškiim intervencijama, ističe dr Skomorac.

„Svaki pacijent koji dođe sa uputnicom na kapiju Bolnice, biće usmjeren određenim putem i biće mu obezbjeđena usluga koja je zahtijevana uputnicom. Dakle, ni na koji se način neće izbjeći, niti mi imamo pravo ni namjeru da na bilo koji način onemogućimo uslugu koja je pacijentu neophodna u bilo kojem trenutku”, izričit je dr Skomorac.

Iz Doma zdravlja apeluju na građane, posebno na hronične bolesnike, starije i osobe u riziku zbog zdravstvenog stanja, da prije dolaska u službe Doma zdravlja kontaktiraju nadležni tim porodične medicine.

„Za takve osobe ćemo organizovati kućne posjete nadležnog tima porodične medicine, a u slučaju postavljene sumnje, za osobe u samoizolaciji, dolazi tim iz Covid ambulante. Također smo obezbijedili povećan broj timova laboratorijske dijagnostike, koji na terenu u skladu s potrebama uzimaju nalaze”, pojasnila je dr Sarajlić.

Na nivou ambulanti zeničkog Doma zdravlja u primjeni je i sistem e-recepta, a uskoro i sistem preuzimanja terapije za onkološke i pacijente Centra za mentalno zdravlje, dodaje dr Sarajlić.

I ambulante primarne zdravstvene zaštite i odjeli Kantonalne bolnice rade u smanjenom kapacitetu, u odnosu na trenutno primarni zadatak, a to je pravovremen i sveobuhvatan odgovor na krizu proizvedenu pandemijom korona virusa. Naši sagovornici ipak tvrde da su sve vitalne usluge koje su se pružale i prije epidemije, pacijentima dostupne i sada.(Sanja Stević)