Otvorena telefonska linija za besplatnu pravnu i psihološku pomoć

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica u saradnji sa Centrom ženskih prava od petka 10.04.2020. godine otvara mogućnost upotrebe telefonske linije za pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći za sve građane s područja grada Zenica.

Linija je namjenjena prvobitno ženama žrtvama nasilja i onima koje žive u riziku od nasilja, ženama u socijalnoj potrebi, ženama sa invalididtetom, civilnim žrtvama rata, ženama iz osjetljivih kategorija ali i svim drugim građanima kojima je ova vrsta pomoći potrebna.

Navedenu vrstu pomoći će pružati, članice Centra ženskih prava, stručnjaci iz navedenih oblasti, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama, te terapeutkinje koje rade na poslovima traumatskog iskustva i nasilja u porodici.

Telefonska linija koja će biti na raspolaganju građanima za navedene vrste pomoći je 032 447 813 na koju mogu pozvati svaki dan od 08 h do 24 h .

Osim navedenog za kontaktiranje putem viber ili messenger aplikacije dostupan je i broj 060 3111 922 te web stranica www.cenppz.org.ba.