Štab civilne zaštite Grada Zenica odobrio rad zelene pijace

Štab civilne zaštite Grada Zenica na 6. sjednici Štaba civilne zaštite Grada Zenica donio je

NAREDBU

1. Tačka 1) Naredbe broj: 08-40-6241-1/20 od 18.03.2020. godine mijenja se i glasi:
“Naređuje se privremeno obustavljanje rada auto pijace, pijace s polovnom robom (buvlja pijaca), kao prodaje odjeće, obuće i mobitela i druge robe široke potrošnje na glavnoj gradskoj pijaci i pijacama u Crkvicama i Blatuši.
Zelene pijace na glavnoj gradskoj pijaci, u Crkvicama i Blatuši, kao i prodaja poljoprivredno prehrambenih proizvoda u tržnicama u zatvorenim prostorima izuzimaju se iz ove Naredbe, te se u skladu s tim odobrava rad istih, uz obavezu strogog provođenja svih mjera lične i opće higijene i osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba, s preporukom da osobe starosne dobi preko 60 godina ne obavljaju usluge prodaje.

2. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.