Dnevni COVID-19 bilten Zeničko-dobojskog kantona

zdk.ba

Press služba Zeničko-dobojskog kantona od danas će svakodnevno
pripremati i dostavljati medijima “Dnevni COVID-19 bilten ZDK”, koji će
obuhvatati statističke podatke o širenju infekcije, kao i informacije o
aktivnostima Vlade i organa uprave Zeničko-dobojskog kantona na
suzbijanju pandemije koronavirusa COVID-19.

OPĆINE ZDK Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 01.04.2020. god.
Tešanj 715
Kakanj 635
Zenica 1.563
Visoko 541
Žepče 615
Zavidovići 346
Maglaj 773
Doboj Jug 90
Olovo 178
Vareš 80
Usora 63
Breza 45
UKUPNO 5.644

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 01.04.2020. god.
OPĆINE U ZDK POZITIVNI NEGATIVNI
Tešanj 2 8
Kakanj 3 3
Zenica 12 24
Visoko 1 2
Žepče 1 1
Zavidovići 3 2
Maglaj 0 3
Vareš 0 1
Breza 1 0
UKUPNO 23 44

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 01.04.2020. god.
1 Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela 9
2 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu 9
3 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci 0
4 Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica 0

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK

KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI za dan 02.04.2020. god.
BROJ IZDATIH RJEŠENJA BROJ IZVRŠ. KONTROLA BROJ IZREČ SANKCIJA BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA
2.585 2.557 2 3.529

IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK

KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA za dan 02.04.2020. god.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU BROJ ZREČENIH SANKCIJA
10 10

IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK

KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ za dan 02.04.2020. god.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU BROJ ZREČENIH SANKCIJA
4 4

IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK

Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.

Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA