Smijehom protiv pandemije: Danas je 1. april, Svjetski dan šale

Aprilili je kolokvijalno ime za Dan prvoaprilske šale koji se tako naziva po frazi apri-li-li-li koja se koristi na kraju šale.

Po starom običaju svake godine na 1. april ljudi se međusobno šale i varaju jedni druge bezopasnim smicalicama, a nakon što nekoga nasamare saopšte mu da je nasamaren aprililijem. Običaj je popularan još od 19. stoljeća, dan nije nacionalni praznik ni u jednoj zemlji, ali je prihvaćen u većini europskih kultura, SAD-u i Indiji. Na taj dan ljudi jedni drugima smišljaju bezopasne smicalice ili objavljuju krivotvorene ili lažne novosti, priče ili informacije. Cilj je, naprimjer, članove porodice, prijatelje, poslovne kolege, itd. dovesti u smiješan položaj i da se svi pri tom zabave. Novine i drugi mediji na ovaj dan često objavljuju lažne i nevjerojatne vijest koje se često objasne tek idući dan. Popularna teorija o porijeklu ovog običaja smatra da je nastala nakon provedbe gregorijanskog kršćanskog kalendara 1582. a oni koji su nastavili slaviti Novu godinu, 1. aprila ismijavani su kao luckasti. Ljudi su imali običaj taj dan dočekivati na malim porodičnim zabava ili uz prijatelje i poklanjati si sitnice, no neki su nastavili s ovim običajem samo što su te sitnice imale šaljiv karakter. U nekoliko zemalja, riba je čest simbol ovog običaja.

Praksa Aprililija je kontroverzna. Psiholozi imaju pozitivan stav da šaljenje može biti dobro za zdravlje jer donosi sve prednosti smijeha kao što je oslobađanje od stresa i depresije, smanjuje tlak i srčane tegobe. Postoje mnoge liste najboljih aprililili šala koje se sastavljaju kako bi se pokazali najbolji i najkreativniji primjeri slavljenja ovog običaja. Posebno se cijene ovi koji ulože mnogo truda i pokažu veliku inovativnost u svojim nastojanjima da naprave vrhunsku prvoaprilsku šalu. A sve češće se tom praksom bave i najveće multinacionalne korporacije poput Googla koji se već tradicionalno na ovaj dan ruga s novim trendovima i tehnologijama, ali zbog aktuelne situacije ove godine su šale izostale.

Negativan pogled opisuje ovaj običaj kao grozan i manipulativan, nepristojan i pomalo gadan jer se temelji na likovanju tuđom nevoljom i uživanju u prijevari. Tvrdi se da poneka prava vijest objavljena na Prvi april može biti pogrešno protumačena kao šala. S druge strane, neki priču koja je trebala biti očita šala uzimaju ozbiljno. A štetni učinci mogu biti zbunjenost i trošenje resursa, pravne ili komercijalne posljedice.