Uputa za nošenje hirurške maske i zaštitnih rukavica

Nošenje hirurške maske može pomoći smanjenju širenja nekih respiratornih bolesti. Međutim, samo nošenje maske ne garantira zaustavljanje širenja bolesti te ju je potrebno koristiti uz ostale preventivne mjere, koje uključuju higijenu ruku i respiratornu higijenu, te izbjegavanje bliskog kontakta.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara racionalnu uporabu maski i to u slučajevima kada netko ima respiratorne simptome (kašlje ili kiše) ili postoji sumnja da je obolio od novog coronavirusa ili njeguje oboljelu osobu sa sumnjom na novi coronavirus. Sumnja na infekciju coronavirusom postavlja se kod osobe koja je u posljednjih 14 dana bila u nekom od rizičnih područja ili je bila u kontaktu s osobom koja je došla iz rizičnog područja, te ima respiratorne simptome.

Hiruršku masku koristiti na sljedeći način:

1. Prije stavljanja maske, oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

2. Pokriti usta i nos maskom i provjerite da rubovi maske dobro prijanjaju uz lice.

3. Izbjegavati diranje maske dok se koristi; ako je diramo, potrebno je oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

4. Masku koja se navlažila, zamijeniti novom najmanje svaka 2h. Nikada ne koristiti istu masku više puta.

5. Masku skidati sa stražnje strane (ne dirati prednji dio) te je baciti u zatvorenu kantu za otpad. Nakon toga, oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

Izvor: SZO