Preporuke za volontere

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti: 

– Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);

– Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom –baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;

– Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama i rukavicama;

– Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);

– Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice  i WC-a barem jednom dnevno;

– Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Uputa za nošenje hirurške maske i zaštitnih rukavica 

Nošenje hirurške maske može pomoći smanjenju širenja nekih respiratornih bolesti. Međutim, samo nošenje maske ne garantira zaustavljanje širenja bolesti te ju je potrebno koristiti uz ostale preventivne mjere, koje uključuju higijenu ruku i respiratornu higijenu, te izbjegavanje bliskog kontakta.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara racionalnu uporabu maski i to u slučajevima kada netko ima respiratorne simptome (kašlje ili kiše) ili postoji sumnja da je obolio od novog coronavirusa ili njeguje oboljelu osobu sa sumnjom na novi coronavirus. Sumnja na infekciju coronavirusom postavlja se kod osobe koja je u posljednjih 14 dana bila u nekom od rizičnih područja ili je bila u kontaktu s osobom koja je došla iz rizičnog područja, te ima respiratorne simptome.

Hiruršku masku koristiti na sljedeći način:

1.      Prije stavljanja maske, oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

2.      Pokriti usta i nos maskom i provjerite da rubovi maske dobro prijanjaju uz lice.

3.      Izbjegavati diranje maske dok se koristi; ako je diramo, potrebno je oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

4.      Masku koja se navlažila, zamijeniti novom najmanje svaka 2h. Nikada ne koristiti istu masku više puta.

5.      Masku skidati sa stražnje strane (ne dirati prednji dio) te je baciti u zatvorenu kantu za otpad. Nakon toga, oprati ruke sapunom i vodom ili alkoholnim dezinficijensom.

Sigurno rukovanje hranom

– Koristite različite noževe i daske za rezanje sirovog mesa i kuhane hrane

– Nakon rada sa sirovim, a prije rada s kuhanom hranom, obavezno operate ruke.

Čišćenje i dezinfekcija prostora

Čišćenje je važna metoda dezinfekcije. Ono ne uništava mikroorganizme, ali ih odstranjuje u velikom broju.  Pranje u vodi s deterdžentom uklanja preko 80 % mikroorganizama.  Čišćenje podrazumijeva uklanjanje nečistoća ili bilo kojeg drugog neželjenog materijala (krv, ostataka hrane itd.) na površinama i predmetima.

– Cilj čišćenja jest osigurati vidljivu čistoću i uz ispravnu dezinfekciju, zaštitu od zaraznih bolesti.

– Provjetravanje prostorija je obavezna.

– Provjetravanje prostorija kao mjera održavanja higjene prostorija,provodi se dva puta dnevno po pola sata a po potrebi i češće.

Upute za čišćenje: 

– Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice.

– Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tokom čišćenja.

– Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava.

– Očistite pod deterdžentom i toplom vodom (ako je prostor baš zaprljan, oribati ribačom četkom) te nakon toga dezinficirajte.

– Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu, deterdžentom i nakon toga dezinficirajte.

– Nemojte koristiti raspršivače za nanošenje dezinfekcijskog sredstva na radnim površinama jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.

– Nemojte koristiti metle nego samo vlažno čišćenje.

Upute za dezinfekciju:

– Za dezinfekciju treba odabrati sredstvo koje u sebi sadrži neku od sljedećih aktivnih tvari:

– Etanol (70 %) (manje prostorije)

– Asepsol (5 %)  (10 ml na 1 l vode)

– Hlorni granulat (Izosan) 1g na 5 l vode (mala kafena kašikica izosana) na veće površine (podovi,stubišta,..);

– Domestos (po uputi proizvođaća)

– Natrijum hipohlorid (Varkina ) 1 :50 ( 1 doza varkine + 50 doza vode i odmah iskoristiti napravljenu količinu)