KBZ: Otvoren račun za pomoć, u obzir dolaze i donacije u obliku robe

JU Kantonalna bolnica Zenica, počev od mjeseca marta 2020. godine, preduzima intezivne mjere u cilju realizacije mjera Kriznog štaba Ze-do kantona u vezi sa borbom u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa, odnosno obezbjeđenju materijalno-tehničkih sredstava i opreme u cilju osposobljavanja prostornih kapaciteta za smještaj oboljelih građana, kao i kontinuiranu nabavku neophodnih zaštitnih sredstava za medicinske radnike i pacijente.

Obzirom da su u pitanju vanredne okolnosti koji zahtijevaju međusobnu saradnju, razumijevanje, pomoć i solidarnost svih fizičkih i pravnih subjekata, pozivamo vas da uzmete učešće u obezbjeđenju adekvatnih uslova u vezi sa naprijed navedenim.

U tom pogledu JU Kantonalna bolnica Zenica, otvara namjenski žiro-račun kod ASA Banke dd Sarajevo, broj: 1340100000339717, na koji možete izvršiti uplatu donacija sa naznakom: za nabavku neophodne opreme i materijalnih sredstava u borbi i prevenciji u sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa.

Bolnica, takođe prihvata donacije u obliku robe (posebno u vidu zaštitnih sredstava i opreme) ili gotovih proizvoda.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa naprijed navedenim, uplatom sredstava ili isporukom, možete se obratiti na kontakt brojeve telefona i mail:

Za svaku donaciju molimo Vas da obavezno dostavite pismo namjere, na jedan od naprijed navedenih kontakata putem maila, kako bi ista bila propisno zavedena i primljena.