Sud Bosne i Hercegovine će funkcionalno osigurati ostvarivanje pravde tokom krize

Sud Bosne i Hercegovine, povodom stanja nesreće u Bosni Hercegovini uzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirus (COVID-19), radi odgovorne reakcije institucija vlasti u cilju suzbijanja daljeg širenja zarazne bolesti, izdaje javno saopštenje:Borislav Petrović, bivši dekan Pravnog fakulteta UNSA

“Imajući u vidu rast broja zaraženih i osoba u izolaciji u Bosni i Hercegovini, što je dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije, Sud Bosne i Hercegovine će u budućem periodu funkcionisati na način da će redovno na Sudu biti prisutno sudsko osoblje koje je neophodno za operativnost rada Suda, dok se preostali personal sa utvrđenim radnim zadacima raspoređuje na rad od kuće, te će po potrebi dolaziti na Sud, shodno poslovnim obavezama.

Sud Bosne i Hercegovine, kao jedina redovna sudska instanca na državnom nivou, s jurisdikcijom nad cjelokupnom državnom teritorijom, i kao reprezent treće grane državne vlasti, osigurat će ostvarivanje pravde i zaštitu ljudskih prava potpuno funkcionalno tokom trajanja krize.

Krizni štab Suda, kojim predsjedava predsjednik Suda, je, počevši od 16.03.2020. godine, svakodnevno zasjedao i donosio odgovarajuće naredbe, ovisno o promjeni epidemiološke situacije i shodno odgovarajućim odlukama nadležnih tijela, radi neophodnosti održavanja zakonitog rada Suda Bosne i Hercegovine, ali i zaštite zdravlja sudija, stručnog sudskog osoblja, administrativnog osoblja i tehničkog osoblja.

Imajući u vidu da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, donijelo odluku o proglašavanju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH i odluku o uvođenju minimalnog procesa rada u institucijama vlasti, te shodno preporukama VSTV-a BiH pravosudnoj zajednici povodom epidemološke situacije u zemlji i odluci o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, Sud Bosne i Hercegovine je upravljao krizom preko 6 (šest) naredbi, i to od 16.03. (ponedjeljak), 18.03. (srijeda), 19.03. (četvrtak), 20.03. (petak) i 24.03. (utorak). Ovim naredbama, uvođene su mjere zaštite i postepeno je smanjivan broj sudija i osoblja. Sud podsjeća da u ovoj instituciji radi preko 300 uposlenih i da shodno nadležnostima, te živim predmetima u radu, nije bilo moguće odmah obustaviti rad kao što su to uradile neke druge institucije”. navodi se u saopćenju Suda BiH.