Inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali 14.821 rješenje o izolaciji

Federalna uprava za inspekcijske poslove je od 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, rasporedila inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje 84 federalne inspektorice i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Zaključno s  22. martom, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 14.821 rješenje o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolacija na 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.377 osoba, državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj  koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u Federaciji BiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS-a na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 149 osoba, državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Distrikta.

Kantonalni policijski organi svakodnevno kontroliraju osobe kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 130 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 33 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

To su Benjamin Leichtel i Marlene Fritch – Sarajevo, Sadeta  Krkić  – Ilijaš, Semir Kerla  – Hadžići, Edhem Kukić – Vogošća, Aneđelko Šarac, Boris Šarac, Mario Pehar, Tomislav Marinčić, Robert Marinčić i Ljubo Turudić – Čitluk, Igor Gajić – Sarajevo, Ivo Varzić – Orašje, Goran Soldo, Nikola Džankić – Prozor/Rama, Pašaga Herić  – Kladanj, Elvir Hušić, Sudo Čustović i Alma Džahverović – Sarajevo, Jozo Kozina – Grude, Jasmin Borogovac  – Visoko, Drago Vranjić – Odžak, Eldin Šejto – Vogošća, Armin Pehlić – Bužim, Mersudin Tabak  – Hadžići, Dragan Zekušić – Čapljina, Naida Kadrić  – Sarajevo, Slaven Prce – Čapljina, Ozturk Birol – Turska, Mihajl Šetkin, Sergej Simonov, Reuf Mujičić i Emir Plakalo – Sarajevo.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana obavio 64 redovna i 51 kontrolni inspekcijski nadzor u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečen ukupno 61 prekršajni nalog u iznosu od 140.950 KM. Kod 51 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na kontakte FUZIP: telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata), e-mail: info@fuzip.gov.ba i poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića 6 Sarajevo, navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.