Na graničnim prijelazima izdato 12.246 rješenja o izolaciji

Zaključno s danom 20.3.2020. godine, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 12.246 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je obuhvaćeno i ukupno 1.258 državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS-a na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 136 državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Očekujemo nove podatke za lica državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 78 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 20 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci.

Dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 57 redovnih i 35 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 59 prekršajnih naloga u iznosu od 133.700 KM. Kod 35 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.
-Želim zahvaliti našim inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije. Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH – rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, a saopćeno je iz ove uprave.