Nova mjera: Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu kojom se naređuje zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.