Komandant Štaba civilne zaštite Grada Zenica Fuad Kasumović pozvao građane da poštuju donesene mjere

Danas je održana 2. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Zenica.

Raspravljano je o prijedlozima za donošenje preporuka i mjera kako bi se u što većoj mjeri spriječilo širenje zaraze koronavirusom.

U prvom redu apelovano je na građane da se ponašaju savjesno i odgovorno i da poštuju upute svih nivoa vlasti o prevenciji širenja zaraze koronavirusom.

Naglašena je važnost izolacije i lične higijene, kao ključnih faktora za suzbijanje mogućnosti širenja virusa.

Pored ovoga, pojačane su aktivnosti na dezinfekciji ulica, javnih površina te održavanju komunalne higijene grada.

Razmatrane su i mogućnosti za pomoć zakupcima koji koriste prostore JP “Tržnica” Zenica.

Također je istaknuta potreba da se osiguraju dovoljne količine dezinfekcionih sredstava i lične zaštitne opreme, kao i robnih rezervi za potrebe pripremanja obroka u Gradskoj javnoj kuhinji u Zenici.

Komandant Štaba civilne zaštite, što je po funkciji gradonačelnik Grada Zenica Fuad Kasumović je naveo da će iz sredstava Budžeta Grada Zenica za pomoć najugroženijim domaćinstvima mjesnih zajednica Grada Zenica biti osigurana nabavka oko 3.000 prehrambenih paketa.

Pozvao je sve građane da se pridržavaju već donesenih mjera i dodao da nema potrebe za širenjem panike.