Sve jedinice Civilne zaštite u funkciji dezinfekcije Grada Zenica

Raspoložive jedinice Civilne zaštite Grada Zenica, nastavljaju sa aktivnostima u borbi protiv širenja korona virusa, a po naredbi komandanta Štaba, gradonačelnika Fuada Kasumovića.

Aktivnosti su nastavljene jačim intezitetom nakon Naredbe štaba Civilne zaštite Grada Zenica, gdje su pristupili dezinfekciji javnih površina, odnosno ulica.

Ovi tretmani će se izvoditi svakodnevno, sve dok to, po preporuci struke bude potrebno.
Tretmani se izvode pumpama za dezinfekciju koje djeluju na sve tipove virusa, bakterija i gljivica.

Građani se pozivaju da poštuju mjere i preporuke nadležnih, kao i da izbjegavaju boravak vani. (M. Dizdarević)