Federalni štab civilne zaštite: Naredba o poštivanju socijalne distance

Federalni štab civilne zaštite izdao je još jednu u nizu mjera, ovaj put centrima za pružanje usluga/ šalter salama (naplatne službe javnih preduzeća, poštanski i matični uredi, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i sl.) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Naređuje se da se rad sa strankama organizuje uz osiguranje protoka stranaka i klijenata na način da se omogući posebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba.