Centralna banka BiH: Monetarni i finansijski sistem u BiH je stabilan

Monetarni, a time i finansijski sistem u Bosni i Hercegovini je stabilan.

Na računima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) trenutno se nalazi 5,5 milijardi KM deponovanih od strane komercijalnih banaka i njihovih deponenata. Od toga je 2,7 milijardi KM obavezna rezerva, dok 2,8 milijardi KM predstavlja višak iznad obavezne rezerve. Ovo jasno ukazuje na to da je bankarski sistem u zemlji likvidan i ne postoji trenutno potreba za dodatnim smanjenjem stope Obavezne rezerve.

CBBiH raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca konvertibilne marke i novčanicama eura, tako da može odgovoriti potrebama komercijalnih banaka u cilju snabdijevanja građanstva i privrede. Želimo napomenuti da pored navedenog komercijalne banke imaju i značajna gotovinska sredstva, što je garant ispunjenja svih potreba finansijskog sistema za gotovim novcem u cjelini.

CBBiH kontinuirano prati situaciju i poduzima sve neophodne mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima definisanim zakonom u zaštiti monetarne stabilnosti i domaće valute.