Reduciran rad Službe za zapošljavanje – Biro rada Zenica

Obavještavamo korisnike usluga JU Služba za zapošljavanje – Biro rada Zenica da će od petka  13.3.2020.godine biti reduciran rad biroa, a što se ogleda u sljedećem:

  • Rad sa strankama se skraćuje i odvijat će se u periodu od 08:00 do 12:00 sati
  • Sva redovna javljanja nezaposlenih osoba u periodu od 13.3. do 31.3.2020.godine odgađaju se za narednih mjesec dana. Zbog navedenog nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije u navedenom roku.
  • Sve druge aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem i utvrđivanjem prava nezaposlenih osoba raditi će se po ustaljenoj praksi, uz napomenu da će posjeta zgradi Službe/Biroa biti reducirana.
  • Apelujemo na sve zainteresovane stranke da za sva dodatna pitanja i informacije kontaktiraju  Službu/Biro na brojeve telefona: 032/448-200, 032/448-284 ili e-mail: zenica@zdk-szz.ba