Katastarske općine Zenica: Više od 45.000 vlasnika uknjižilo nekretnine

Više od 20 hiljada stambenih i poslovnih prostora i oko 15 hiljada parcela je uknjiženo u zemljišnu knjigu Općinskog suda Zenica u proteklih četiri godine koliko je za pet katarstarskih općina u Zenici trajao projekat registarcije nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

„Projekat registracije nekretnina“ završava s krajem jula ove godine u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstva pravde, a uz Sporazum o finansiranju  potpisan sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj.

Značilo je to da vlasnici etažnih jedinica i parcela nisu imali obavezu plaćanja sudskih taksi, jer su Federacija BiH i gradovi i općine iz svojih budžeta izdvojili sredstva u iznosu od 14 miliona eura kreditne linije. Radi se to u okviru reforme zemljišne administracije u entitetu Federacija s ciljem uređenja sistema zemljišnih knjiga i katastra.

Tako je u preoteklih četiri godine zaprimljeno više od 33 hiljade zahtjeva za upis u zemljišnu knjigu Općinskog suda za pet katastarskih općina Crkvice, Klopče, Zenica I, Zenica II i Zenica III. Zahvaljujući dobrom odzivu stranaka u postupku i angažmanu svih uposlenih u zemljišnoknjižnom uredu i službi za katastar, svi zaprimljeni zahtjevi za upis u Zenici su već i riješeni u procentu od 92%-99%.

U zemljišnu knjigu Općinskog suda u Zenici je do sada uknjiženo i regulirano je vlasništvo na 36.486 nekretnina na području ovih pet katastarskih općina, od čega 21.074 etažnih jedinica (stambenih i poslovnih prostora) i 15.412 parcela po podacima novog katastarskog premjera, obavijestili su nas iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Zahvaljujući aktivnostima Projekta, 45.920 vlasnika i suvlasnika su do sada uknjižili svoje nekretnine i regulirali vlasničke odnose. Najveći broj vlasnika nekretnina odazvao se u 2018. godini.

U toku su i Projektne aktivnosti na izradi dokumentacije za zamjenu i uspostavu zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera za još jednu katastarsku općinu sa područja Grada Zenica. Riječ je o katastarskoj općini Perin Han sa ukupno 4.500 parcela i sa više od 1.400 evidentiranih posjednika.

Prema riječima Nedžada Pašalića pomoćnika direktora Uprave pravo ali i obaveza svih građanki i građana da registruju svoje vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama. Stanje upisa na nekretninama u katastru i zemljišnim knjigama Federacije moguće je provjeriti putem interneta na web stranicama  www.katastar.ba i www.e-grunt.ba. (Alma Huskić)