U toku rekonstrukcija puta u zeničkom naselju Vražale

Na osnovu potpisanog Ugovora između Grada Zenica i izvođača radova “Komgrad – Ze” d.o.o. Zenica u toku su radovi na rekonstrukciji dionice puta Donje Vražale – Gornje Vražale u dužini od 284 metara od profila P122 do P 105.

Vrijednost Ugovora je 104.926,77 KM sa PDV-om. Kako je projektom predviđeno proširenje postojećeg puta, na ugovorenoj dionici se vrši zasjecanje strme škarpe sa osiguranjem iste izgradnjom potpornih zidova. Predviđeno je i polaganje drenaže, rješavanje odvodnje iz trupa puta i u konačnici završno asfaltiranje.

“Zahvaljujući ovoj Gradskoj upravi sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem na čelu, u mjesnoj zajednici Vražale posljednjih godina realizovano je više projekata s ciljem unapređenja uslova života. Možemo kazati da su Vražale kao prigradsko naselje, zahvaljujući ovim projektima sve bliže centru grada”, kaže Sifet Baručija, predsjednik mjesne zajednice Vražale.

Prije izvođenja radova na rekonstrukciji navedene dionice puta, izvršena je izgradnja fekalne kanalizacije, koja je duži niz godina predstavljala jedan od većih problema stanovništva ovog dijela Zenice.