Finansiranje projekata u oblasti nauke u FBIH: Univerzitetu u Zenici oko 150.000 KM

Sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Alden Kajtaz i 12 predstavnika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u FBiH potpisali su danas u Mostaru ugovore o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2020. godini u Federaciji BiH, za čije je namjene Federalno ministarstvo u Budžetu za ovu godinu izdvojilo 1,2 miliona maraka.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u FBiH – Univerzitet u Sarajevu (320.060 maraka) Univerzitet „Džamal Bijedić“ Mostar (153.080 maraka), Sveučilište u Mostaru (174.860), Univerzitet u Bihaću (138.560 maraka), Univerzitet u Zenici (153.080 maraka) i Univerzitet u Tuzli (189.380 maraka), te s Franjevačkom teologijom Sarajevo (15.000 maraka), islamskim pedagoškim fakultetima u Zenici i Bihaću (po 15.000 maraka), Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu (15.000 maraka), Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar (15.000 maraka) i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla (15.000 maraka).

– Dodijeljena sredstva namijenjena su za razvoj naučno-istraživačkog rada, za doktorske disertacije na univerzitetima, za izdavanje naučnih časopisa i drugo – kazao je Kajtaz.

Dodao je i kako to nije sve što je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u ovoj budžetskoj godini planiralo uraditi kada je u pitanju nauka.

– Uskoro ćemo objaviti još jedan javni poziv u vrijednosti od pola miliona maraka za naučno-istraživački rad i na taj način pomažemo nauku u BiH, i u FBiH – dodao je Kajtaz.

Zahvaljujući na dodijeljenim sredstvima, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu fra. Damir Pezer kazao je kako je njihovo učilište malo, ali vrlo važno za BiH i FBiH.

– Mi smo malo, ali za našu državu i Federaciju BiH vrlo važno učilište jer naša stoljetna prisutnost u BiH značajna je za sve naše narode. Uz naše samostane uvijek su bile i škole, a od 1909. godine u Sarajevu je i naša Franjevačka teologija. Ova finansijska podrška nije ogromna svota novaca, ali nam je i ta suma važna za priznanje i rad franjevaca – naglasio je Pezer.

Prorektorica Univerziteta u Sarajevu Dženana Husremović istakla je kako je Federalno ministarstvo obrazovanja jedan od glavnih partnera ovog univerziteta kada je u pitanju razvoj naučno-istraživačkog rada i ulaganje u naučno-istraživačku opremu.

– Zahvaljujući projektima koje je finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja, kao i opremi koja je kupljena od novca koji smo dobili, Univerzitet u Sarajevu zaista je realizirao neke vrlo značajne naučno-istraživačke projekte. Između ostalog, nabavili smo opremu koja nam omogućava mjerenje kvalitete zraka, niz biomedicinskih istraživanja, razvijene su nove tehnike i tehnologije u različitim područjima kojima se bave naši naučnici, tako da se iskreno nadamo da će se i dalje poticati naučno-istraživački rad, jer bez nauke nema ni kvalitetnog društva ni ekonomije – poručila je Husremović