Bukvarević: Implementacija Zakona o pravima demobilisanih boraca ide po planu

Radna grupa Vlade FBiH, održala je sastanak na kojem je razmatrano provođenje federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

“Nakon izvršene analize konstatovano je da implementacija Zakona o pravima demobilisanih boraca ide po planiranom tempu. U januaru imamo 17.500 podnesenih zahtjeva za ostvarenje egzistencijalne naknade za demobilisane borce u cijeloj BiH i 13. 800 onih koji su dobili rješenja i već počeli dobijati sredstva”, kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Tokom jučerašnjeg sastanka razgovaralo se i o tome kada će biti gotov dopunjeni Registar u skladu sa članom 51. Zakona o pravima demobilisanih boraca.

“Tokom ovog mjeseca na zvaničnoj web stranici Ministarstva bit će objavljeni i dopunjeni podaci koji sadrže informacije o vojnoj pripadnosti, a bit će unesen i podatak odnosno broj posljednje jedinice u kojoj je vojnik boravio prije demobilizacije. Svi građani će imati uvid u ove podatke, a oni koji uoče grešku mogu otići do svoje općinske/gradske grupe za vođenje vojnih evidencija i da pokrenu inicijativu za izmjenu i dopunu podataka koji su objavljeni na našoj web stranici”, kazao je ministar Bukvarević.

Zadatak predstavnika boraca i ovog ministarstva u narednom periodu jeste da pripreme prijedloge za izmjene i dopune ovog Zakona pri tom vodeći računa da su usklađene sa predviđenim budžetom za 2020. godinu, koji iznosi 50 miliona KM.

“Još jednom tražimo od svih nivoa vlasti da poštuju Zakon o pravima boraca u cilju, prije svega, poboljšanja statusa pripadnika oružanih snaga i digniteta najznačajnije kategorije građana BiH”, dodao je na kraju Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja u Vladi Federacije BiH. (Belinda Dorić)