Održana druga radionica za kreiranje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Zenici

Održana je i druga radionica za kreiranje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Zenici za period 2021-2027., koja predstavlja nastavak aktivnosti na izradi Strategije razvoja MSP koja se radi uz podršku Agencije Eda, u sklopu projekta „SBA u BIH – okvir za razvoj strategija i politika za MSP“.

Domaćin procesa je ZEDA – Zenička razvojna agencija, a stručnu i metodološku podršku pruža Eda.

Na radionici su predstavljeni i dopunjeni rezultati analize malih i srednjih preduzeća u okviru sistemske konkurentnosti i radilo se na definisanju glavnih elemenata strateškog dijela strategije razvoja MSP u Zenici.

Na radionici su učestvovali predstavnici federanih institucija, kantonalnih ministarstava, gradske administranice, obrazovnih institucija koje sarađuju sa MSP u Zenici, poslovnih asocijacija, te predstavnici razvojnih agencija.