Konačna lista boračkih stipendija 2019/20.

Obavještavamo studente sa područja Grada Zenice  koji se nalaze na konačnoj  listi za dodjelu stipendija za studijsku 2019/20 godinu, da su na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja od 06.02.2020.godine pravo na dodjelu stipendija ostvarili svi kandidati koji se nalaze na konačnoj listi Grada Zenica.

Molimo studente koji nisu dostavili broj ličnog žiro-računa da isti HITNO dostave u Službu, soba broj 9 Stara zgrada Gradske uprave Zenica.

Služba za  boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.