Skupština ZDK usvojila informaciju o smanjenju broja nezaposlenih u 2019. godini

Smanjen je broj nezaposlenih u 2019. godini u odnosu na prethodnu, 2018. za 7,3%, stoji u Informaciji o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici kantonalne Skupštine usvojena je ova informacija s jednim suzdržanim glasom.

Prema riječima Sehadeta Hadžića, rukovodilac Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju Službe za zapošljavanje ZDK broj registrovanih nezaposlenih osoba sa 31. decembrom prošle godine u kantonu je bio 54.307 što je u odnosu na na prethodnu, 2018. godinu manje za 4 270 nezaposlenih ili 7,3 posto.

„Tome su doprinjeli različiti programi poticaja zapošljavanju iz nekoliko fondova: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona. U tu svrhu utrošeno je nešto više od 8 miliona i 100 hiljada maraka“, kazao je Hadžić.

Sehadet Hadžić

Istovremeno, prema podacima Porezne uprave ZDK broj zaposlenih u kantonu je veći za skoro 2.000 osoba u odnosu na godinu prije. (Alma Huskić)