Slovenija izdala 35.999 radnih dozvola za državljane BiH

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj sjednici je usvojilo Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o realizaciji Sporazuma između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji od 2013. do 2018. godine.

U dosadašnjem periodu saradnje između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje Slovenije u provođenju Sporazuma, proslijeđeno je ukupno 26.246 oglasa za zapošljavanje 55.507 osoba, a izdato je 35.999 radnih dozvola za državljane BiH.

Najviše radnih dozvola izdato je u 2018. godini, i to 16.090, što je za oko šest hiljada više izdatih radnih dozvola u odnosu na 2017. godinu. Najviše su se u 2018. godini tražili radnici sa zanimanjima varioca, vozača, zidara, tesara, te radnici u proizvodnji.

U 99 posto slučajeva radi se o angažmanu muške radne snage.