Poboljšan kvalitet zraka u Zenici

Sve mjerne stanice koje bilježe parametre zagađenja zraka u Zenici danas bilježe relativno povoljnije vrijednosti sumpor-dioksida i čestica sitne prašine u zraku.

Kvalitet zraka ocijenjen je kao umjereno zagađen, sa indeksima zagađenja koji se kreću od 13 u Vranduku do 91 indeksni poen, koliko se bilježi nam mjernom mjestu Brist.

Ova kategorija zagađenja ipak može uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka. Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani. (M. Dizdarević)