Hoće li Zenica dobiti budžet: Zakazana sjednica Gradskog vijeća

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica, Diana Bešić, uputila je sekretarki Gradskog vijeća zahtjev da pripremi pozive za sjednicu, a gradonačelniku zahtjev da dostavi potrebne materijale.

Sjednica je zakazana za ponedjeljak 10. februara, a od dnevnog reda izdvajamo:

Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu,
Prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za period 01.01.2020-31.03.2020. godine.

Kako je naglašeno u saopštenju za javnost predsjedavajuće Gradskog vijeća, postupajući na ovaj način, ispoštovane su dostavljene Inicijative za sazivanje sjednica dvije grupe vijećnika.

Ujedno, upućen je poziv i predlagaču, gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, da u skladu sa Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Zenica dostavi materijale sekretarki Gradskog vijeća, kako bi se isti mogli proslijediti vijećnicima, kako je predviđeno Poslovnikom, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice, navodi se u saopštenju predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica, Diane Bešić. (Rešad Šabanović)