Građani Visokog u 2019. godini uplatili Kantonu 13,3 miliona KM

Raspodjelom javnih prihoda na korisnike, a u skladu sa zvaničnim izvještajem Ministarstva finansija ZDK u 2019.godini ukupno uplaćeni prihodi, od strane građana i pravnih lica po raznim osnovama sa područja grada Visokog, na račun Zeničko – dobojskog kantona iznosili su KM 18.071.840,30.

 Od ukupno prikupljenih sredstava u Visokom izvršena je raspodjela javnih prihoda na korisnike:

  • Federalni budžet – KM 77.099,50
  • Kantonalni budžet – KM 13.268.720,70
  • Budžet Grada Visoko – KM 4.311.645,92
  • Fondovi – KM 113.011,26
  • Federalni korisnici – KM 301.362,92

Od ukupno prikupljenih navedenih prihoda najznačajnije je učešće prihoda od poreza na dohodak (32,80%) i prihoda od poreza na dobit ( 29,34%) uplaćenih od strane građana i pravnih lica sa područja grada Visoko.

Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak građana u 2019.godini su iznosili KM 5.925.078,65 od čega je u Budžet Grada Visoko raspoređeno KM 2.041.782,10 (34,46%) a u Budžet Zeničko – dobojskog kantona KM 3.883.296,55 (65,54%).

Ukupno uplaćeni prihodi iz Visokog od poreza na dobit preduzeća u 2019.godini su iznosili KM 5.301,874,72 i u cjelosti su raspoređeni u Budžet Zeničko – dobojskog kantona.

Naime, od navedena dva prihoda ( prihod od poreza na dohodak i prihod od poreza na dobit) u 2019.godini u Visokom je prikupljeno sredstava u iznosu KM 11.226.953,37 od čega je u Budžet Grada Visoko raspoređeno KM 2.041.782,10 a u Budžet Zeničko – dobojskog kantona KM 9.185.171,27.

Napominjemo da u ukupni iznos raspoređenih prihoda o kojima izvještavamo nisu uključena sredstva vanbudžetskih fondova kao što su: doprinos za PIO 23% na bruto plaću ( raspoređuje se 100% na Federaciju), doprinos za nezaposlenost 2% na bruto plaću (a koji se raspoređuje 70% Kantonu, a 30% Federaciji), doprinos za zdravstvo 16,50% na bruto plaću (a koji se raspoređuje 89,80% Kantonu, a 10,20% Federaciji)…što su svakako značajna sredstva uzimajući u obzir činjenicu da je prihod od poreza na dohodak ( koji se obračunava na neto plaću i iznosi 10%) u 2019.godini iznosio KM 5.925.078,65, te su po osnovu doprinosa za zdravstvo uplaćene desetine miliona KM.

Znači da su u 2019. godini građani i privredni subjekti u Visokom uplatili Zeničko-dobojskom kantonu puno, puno više od 13.3 miliona KM.

PRESS GRADA VISOKO