Izgradnja kanalizacije u MZ Perin Han

Prošle sedmice započela je realizacija Ugovora o izgradnji dijela fekalne kanalizacije u Mjesnoj zajednici Perin Han koji je nakon javnog poziva potpisan sa preduzećem “Tuzlić” d.o.o. Breza.

Vrijednost ugovorenih radova je 135.667,35 KM, a rok za izvođenje radova koji obuhvataju izgradnju kolektora u dužini 900 metara i polaganje rezervnih cijevi fi 160 u dužini 4700 metara je šest mjeseci.