Lemeš: Propise o proglašenju alarmnih stanja zbog zagađenja treba mijenjati

Mjere za proglašenje alarmnih stanja propisane su pravilnicima, koje donose kantonalni nivoi vlasti, a primjenjuju ih lokalne zajednice.

Kriterij prema kojem se alarmi proglašavaju baziraju se na samo jednom kriteriju, ponavljanju nedopustivih 500 mikrograma sumpor-dioksida po kubnom metru zraka, tri puta tokom sat vremena na tri mjerne stanice na području grada ili općine. „Ove propise treba mijenjati, ako želimo da mjere za proglašenje alarmnih stanja imaju smisla“, mišljenja je Samir Lemeš, predsjednik Upravnog odbora Eko foruma Zenica.

Jedna je to i od preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je proveo reviziju učinka o temi „Aktivnosti nadležnih institucija u FBiH na smanjenju zagađenosti zraka“. Cilj je bio ispitati efikasnost nadležnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka.

Ovaj izvještaj, koji obuhvata rezultate istraživanja rada institucija na federalnom i kantonalnim nivoima od 2016. do 2018. godine, objavljen je u decembru prošle godine i, interesantno, nije mu posvećen nikakav publicitet, komentariše Lemeš.

„Generalna ocjena je da se ne radi dovoljno, da imamo situaciju kakva jeste, jer organi vlasti ne rade svoj posao“, dodaje Samir Lemeš i dodaje:

„Ovakva situacija ne odgovara nikome, jedino koristi svim nivoima vlasti da prebacuju odgovornost za stanje sa okolišem jedni na druge i da na kraju niko nije kriv.“

Lemeš je predložio da se za izračun stanja koje će biti okidač za proglašenje uzbune ili drugih nivoa alarmnih stanja zagađenja zraka koristi indeks kvaliteta zraka. Situacija sa ponavljanjem nedopustivih nivoa zagađenja sumpor-dioksidom, ukazuje on, dešava se rijetko i samo je moguće mjeriti je u Zenici, koja jedina od svih lokalnih zajednica u cijelom Zeničko-dobojskom kantonu ima tri mjerna mjesta (stanice).

Indeks kvaliteta zraka računa ovlaštena institucija za prikupljanje podataka o zagađenju, Federalni hidrometeorološki zavod, prema jedinstvenoj metodologiji, uzimajući u obzir i druge parametre zagađenja, kao što su čestice prašine.

„Ako je po tom indeksu zrak nezdrav ili opasan, lako je proglasiti odgovarajuće mjere“, predlaže Lemeš.

Predsjednik Upravnog obora Eko foruma je dodao i to da sami građani u situacijama enormnog zagađenja, kakvo imamo u zimskim mjesecima, ne mogu učiniti mnogo, s obzirom da zagađenja iz automobila i kućnih ložišta svega 20 do 30 posto učestvuju u ukupnom pritisku na okoliš. Najveći problem u Zenici je industrija, a mjere koje bi pogoni trebali u ovim situacijama poduzimati za investitore su skupe, jer podrazumijevaju prelazak na skuplja goriva, kakav je zemni plin.

Eko forum je na svojoj stranici objavio i Izvještaj o realizaciji mjera zaštite okoliša uslovljenih integralnom okolinskom dozvolom za kompaniju ArcelorMittal u Zenici.(Sanja Stević)