ALBA preko mjesnih zajednica priprema popis građana koji ne koriste usluge odvoza otpada

Preduzeće Alba Zenica koje pruža usluge na polju skupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada uputila je pismo svim predsjednicima i povjerenicima mjesnih zajednica na području grada Zenica da naprave popis građana koji ne koriste usluge ovog preduzeća.

Jedan od povjerenika Hasan Kreho ističe, da se predsjednici i povjerenici mjesnih zajednica nalaze u nezavidnoj situaciji, te da se ovim činom javlja nepovjerenje između građana i preduzeća Alba Zenica.

„Time dolazimo u situaciju da se predsjednici i povjerenici mjesnih zajednica nalaze u nezavidnom položaju, gdje zbog  Albe i građana dolaze u nepotrebnu pravnu nesigurnost i dovode sebe i građane u nepovjerenje“, izjavio je Hasan Kreho, povjerenik Mjesne zajednice Brist.

Na koji način se može riješiti ovaj problem i koja solucija bi bila njabolja za obje strane?

„Mora se ući u jednu kompletnu reviziju prikupljanja i odvoza smeća, jer ovo je sad jedan pravni haos, na štetu građana, koji čak krši evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Zakon o zaštiti potrošača jasno naglašava šta su obaveze davaoca usluga, to jest ekonomskih usluga od opšteg interesa, gdje se mora imati potpisan ugovor, koji mora biti bez prisile“, dodaje Kreho.

Hasan Kreho

Uvođenje konkurencije bi dovelo do toga da bi se kvalitet usluga poboljšao i cijene snizile i bile pravno regulisane, ističe Kreho.

„Građani plaćaju neke stvari koje po Zakonu o zaštiti potrošača nisu u skladu. Reći ću da vi kao građanin plaćate unaprijed za uslugu koja nije izvršena, što je suprotno zakonu, jednu konvertibilnu marku za odvoz kabastog otpada, to je socijala, uranilovka koja nije dozvoljena u obligacionim odnosima između davaoca usluga i građanina“, kazao je Hasan Kreho, povjerenik Mjesne zajednice Brist.(Azra Dizdar)