Skupština ZDK: Usvojen budžet za 2020. godinu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog budžeta za 2020. godinu, planiran na iznos od oko 389 miliona maraka.

Za budžet je glasalo 18 zastupnika,protiv je bilo 9, a 2 suzdržana. Opozicija je kritikovala način donošenja budžeta, odnosno skraćenu proceduru i uskraćivanje javne rasprave, kao i konkretne budžetske pozicije.

U budžetu su predviđena i sredstva od oko 13 miliona maraka po osnovu izmirenja obaveza po izvršnim sudskim presudama zbog nepoštivanja kolektivnih ugovora.

Planirana su i sredstva od oko 4,5 miliona maraka po osnovu obaveze primjene Federalnog Zakona o demobilisanim borcima, odnosno isplate egzistencijalne naknade za lica mlađa od 57 godina.

Skupštinska većina usvojila je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu, sa planiranim iznosom od oko 205 miliona maraka, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan kantonalne Službe za zapošljavanje.

Ova Služba u narednoj godini računa sa 22 miliona i 708.000 maraka. (Šerif Babić)