Održana 45. sjednica Gradskog vijeća Zenica: Usvojen Akcioni plan zeleni grad za Zenicu

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Prijedlog Akcionog plana zeleni grad za Zenicu.

Akcioni plan sadrži sve značajne programe, viziju i strateško opredjeljenje Zenice kao zelenog grada u narednom periodu. Dokument je nastao kao rezulatat 14-mjesečnog rada konsultanata iz Velike Britanije, Poljske te lokalnih eksperata i predstavnika Gradske uprave Zenica. Akcionim planom za zeleni grad Zenicu (GCAP) utvrđene su mjere u cilju postajanja “čistog, aktivnog i za život ugodnog grada, otpornog na buduće pritiske na okoliš”. Odabir prioritetnih izazova za grad i aktivnosti za njihovo rješavanje temeljile su se na tehničkoj procjeni i na pregledu političkog okvira za grad.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica 1.

Na sjednici su razmatrani i godišnji izvještaji o radu nekoliko javnih preduzeća i ustanova.

Usvojeni su izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica, Gradske biblioteke Zenica, “Dom zdravlja” Zenica i Apoteka “Zdravlje” Zenica.

Također, Gradsko vijeće Zenica podržalo je Izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica za 2018. godinu te primilo k znanju Informaciju o stanju privrede na području Grada Zenica za period 2016-2018. godina.

Vijećnicima je prezentovana i Informacija o radu PU I Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za period januar-decembar 2018. godine i period januar-mart 2019. godine. Nakon izjašnjavanja vijećnika, ova informacija je primljena k znanju.