01. i 02. januar neradni dani

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana,  1. i  2. januara/siječnja.

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine srijeda 1. januar/siječanj i četvrtak 2. januar/siječanj 2020. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.