Njemačka više ne priznaje bh. diplome

Diplome stečene u Bosni i Hercegovini sve više se provjeravaju u inozemstvu.

Validnost diploma u EU od sada će se procjenjivati na osnovu toga stoje li iza njih akreditirani studijski programi.

Proces akreditacije ne ide predviđenim tokom, a jedan od razloga je i visoka cijena.

Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH nedavno su dobili pozive ljudi koji su ih obavijestili da im u Njemačkoj ne priznaju diplome, što govori da nam EU više neće gledati kroz prste.
Izvor: Avaz.ba